Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

mizuu
14:42
7094 d870
14:42
mizuu
14:35
2384 5c34
Reposted fromnazarena nazarena viamental-cat mental-cat
mizuu
14:33
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatomash tomash
mizuu
14:32
0956 ac12 500
Reposted fromoll oll
mizuu
14:31
1100 9291 500
Reposted fromoll oll
mizuu
14:31
1232 e3b2 500
Reposted fromoll oll

February 14 2015

mizuu
18:09

Nie dorosłem do swych lat.
Masz mnie za nic? dobrześ zgadł.
Jak tak można? - pytam was,
Tyle lat marnować czas.
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle.
Ale moją dróżką idź,
Gdy się już nie daje żyć.

Inni zawsze wiedzą, co
Jak, dlaczego, gdzie i kto?
Komu wziąć, a komu dać
A ja nigdy, kurwa mać.
A już nie daj Boże, gdy
Jakaś się spodoba mi
Zamiast brać bez zbędnych słów,
Plączę i się kończę znów.

— Stanisław Staszewski
mizuu
18:00
1935 91c6 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viaidzstad idzstad
mizuu
17:58
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty
17:57
6177 f697 500
Reposted fromtron tron viagruebelzwang gruebelzwang

February 07 2015

mizuu
15:03

Kiedy będziemy mieli dom, przez rok nie będziemy wpuszczali nikogo. 

Wywiesimy kartkę na drzwiach: "Nie ma nikogo. Wyjechaliśmy na rok."

Marek Hłasko

Reposted fromindestructiable indestructiable viaidzstad idzstad
mizuu
15:02
mizuu
15:02
Z miłości chleba nie będzie.
— porzekadło
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
mizuu
15:02
Małe złe wielkie dobre psuje.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
mizuu
15:02

February 06 2015

mizuu
20:23
Reposted fromanks anks viakarlaaa karlaaa
mizuu
20:21
4666 84a0
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viadzwiedz dzwiedz
mizuu
20:20
9244 c2e6 500
Reposted fromhirondydol hirondydol vialexi lexi
mizuu
20:19
4518 c04a
Reposted frompzyko pzyko viahubik hubik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl